Sbormistr

Josef Surovík

Josef SurovíkJosef Surovík (1975), který je zakládajícím sbormistrem pěveckého sboru Cantica laetitia, současně řídí i další pěvecká tělesa (Cantica Zlín, Dvořák Zlín, Sonet Vsetín, Moraviachor a Univerzitní sbor Tomáše Bati). Odborné vzdělání získal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Církevní hudba a zpěv. V letech 1998 – 2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo pěvecké těleso Cantica laetitia. Se svými sbory získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Je lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem v mnoha sborových soutěžích.

Aktivně se zúčastnil těchto kurzů:

  • AMU Praha: varhanní kurzy - lektoři Martin Sander, Susan Landale | sbormistrovské kurzy - lektor Helmut Frank
  • Sbormistrovské stáže na Hochschule der Musik Dresden: interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha - lektor Helmut Rilling | dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus - lektor Prof. Helmuth Rademann

V roce 2009 získal Josef Surovík národní Cenu unie pěveckých sborů - sbormistr-junior a v roce 2012 cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na FSU Jihlava. Jedním z jeho nejnovějších projektů je Dětská opera Zlín (založena 2011), se kterou provedl operu Benjamina Brittena Malý kominíček, Broučky Václava Trojana a muzikál Čert a Káči Jiřího Temla. Je členem odborných rad Nipos-Artama pro dětské a středoškolské sbory. Josef Surovík obdržel v září 2014 Cenu primátora města Zlína za práci sbormistra a za vynikající výsledky, které za deset let existence dosáhl se sborem Cantica laetitia.